Martin Drdla MD

Co chci a nechci?

Za co se budu rvát?

Vyřešit dopravní situaci, zejména špatné parkování, dopravní zácpy atd. – sám používám automobil denně a myslím, že k životu většiny Brňanů je automobil nezbytný. Každý by měl mít právo zajet si na nákup, dojet do práce, za Brno a zaparkovat. Současná situace dopravy je ale neúnosná. Je potřeba rychle dostavět velký městský okruh (bez ohledu na aktivisty typu Vody Tetčice), zajistit dostatečný počet parkovacích míst pro rezidenty, majitele nemovitostí a podnikatele, „rozhýbat“ dlouhodobě zaparkovaná a málo využívaná vozidla , pokračovat ve výstavbě odstavných parkovišť pro nerezidenty s napojením na veřejnou hromadnou dopravu, zkrátit co nejvíce termíny oprav klíčových komunikací ve městě a zajistit dostavbu dálnic na Vídeň a Svitavy.

Zlepšit čistotu v ulicích – je potřeba zajistit úklid odpadky zahrnutých nevonných zákoutí, zejména kolem hlavního nádraží, nábřeží řek Svitavy a Svratky, brněnského Bronxu a starých průmyslových celků.

Zajistit bezpečnost ve městě – namísto pokutování za špatné parkování je potřeba využít policii k zajištění větší bezpečnosti ve městě. Z městských parků, náměstí a nádraží je potřeba přemístit drogově závislé, opilce a bezdomovce do zařízení, která jim pomáhají s jejich problémy. Je potřeba zajistit pořádek v problémových lokalitách, které jsou všem Brňanům dobře známé. V našem městě by nemělo být místo pro nikoho, kdo není schopen respektovat pravidla, udržovat čistotu a pořádek a být ohleduplný k ostatním. Vyřešit otázku hlavního nádraží – je jedno, jestli bude nádraží přesunuto nebo ne, hlavně je potřeba, aby už bylo rozhodnuto a vybraná varianta byla realizována. Stávající kapacita nádraží je nedostatečná a současná budova a její okolí je odpudivým místem soužícím zejména pro bezdomovce a drogově závislé.

Snížit hluk a prašnost v ulicích, rozšiřovat zeleň – dostavbou městského okruhu, urychlením oprav komunikací, dostavbou park and ride parkovišť se zajištěním rychlých levných spojů hromadné dopravy, zprůjezdněním města pro cyklodopravu a většími zelenými plochami na úkor nové výstavby se sekundárně sníží hluk a prach v ulicích. Rekultivovat okolí řek, tak aby na jejich březích vznikly příjemné parky se sportovišti, kavárnami, hospůdkami a přístupem k vodě. Inspirací nám v tomto může být například Bratislava.

Zvýšit dostatečně kapacitu hromadné dopravy – přestože funguje dle mého názoru hromadná doprava v Brně skvěle, její využití narůstá a je potřeba její kapacitu postupně navyšovat. Prostor pro zlepšení je určitě také v návaznosti některých spojů, frekvenci či pohodlí při cestování.

Rekultivovat brownfieldy a zajistit novou bytovou výsavbu –ceny brněnských nemovistostí začínají být neúnosné. Důvodem je řada faktorů jako malá výstavba způsobená blokacemi ze strany různých pseudoekologických organizací a zvyšující se počet lidí, kteří chtějí bydlet v Brně, nebo různých spekulantů. Řešením by mohla být podpora urychleného přetvoření zanedbaných ploch bývalých továren na nové čtvrti. Důležité však je, aby se jednalo o bytovou výstavbu s občanskou vybaveností a ne jenom kancelářské budovy.

Podpořit zdravotnictví a rozšiřovat kapacity sociálních služeb – v našem zdravotnictví je peněz dost, jsou jen poměrně často špatně rozdělovány nebo „odkloněny“. Namísto investic do Joštů a orlojů je potřeba opravit polikliniky a zajistit jejich efektivní ekonomické fungování.

Zajistit dostatek dobře ohodnocených lékařů, aby byly objednací termíny co nejkratší, kvalita ošetření co nejvyšší, chování personálu vstřícnější a doplatky co nejnižší. Lidé v Brně stárnou. Je potřeba myslet na navyšování kapacit kvalitních sociálních služeb. Již nyní je problém umístit naše rodiče či prarodiče do seniorských domovů. Taktéž je potřeba podporovat rodiny s dětmi a obzvlášť matky samoživitelky.

Podpořit zodpovědné a udržitelné chování – musíme se chovat odpovědně, abychom město předali svým dětem v co nejlepším stavu. Měli bychom nastavit podmínky pro třízení odpadu, efektivní ekologickou dopravu, čištění odpadních vod a snižovat ekologickou zátěž, odstraňovat bownfieldy a nevzhledná zákoutí.

Začít výstavbu sportovních stadionů – je potřeba konečně rozhodnout, kde budou stát nové stadiony (fotbalový a hokejový), a zahájit jejich výstavbu. Rozhodně ale nemá cenu stavět za každou cenu na pozemcích spekulantů, byť by k tomu byl historicky sebelepší důvod. Osobně se ale domnívám, že ještě důležitější je rozšířit sportoviště pro veřejnost a naše děti. Zejména bazény, víceúčelová hřiště, přírodní cvičiště a dětská hřiště. Tento cíl je v souladu s rozšiřováním zelených odpočinkových ploch. Jednoduchou cestou je zpřístupnění již stávajících hřišť a sportovních areálů například škol veřejnosti.

Efektivně řídit městské podniky – je potřeba zcentralizovat řízení městských firem tak, aby byly řízeny maximálně efektivně a to hlavně z hlediska společného využívání zdrojů a společných cílů. Do managementu městských firem je potřeba získat špičkové manažery, kteří budou podniky řídit tak, aby byl vyvážený poměr mezi maximálním užitkem pro obyvatele Brna (nízké ceny služeb jako je jízdné v MHD, vodné a stočné, odpadů, tepla atd.) a zdravou udržitelností podniků.

Zajistit aby byla strategická infrastruktura v majetku města – některé služby a sítě by měly být striktně ve vlastnictví města, zejména voda, teplo, odpady atd.